29 avril 2014

stockholm i april #4

Kungsträdgården